Program

12-13 Eylül 2024

Sınır ötesi sağlık yolculuğunda hastaları desteklemek için düzenleyici işbirliğinin güçlendirilmesi

Amaç

  • İlgili düzenleyici çerçeveler hakkında bilgi paylaşmak.
  • Sınır ötesi hasta yollarını desteklemek için İngiltere ile Türkiye arasındaki düzenleyici işbirliğinin nasıl güçlendirilecek.
  • Gelişen teknolojiler ve değişen hasta yolculukları ışığında sağlık hizmetleri düzenlemesinin geleceği nasıl olacak.

Sağlık Bilişimi

Amaç

  • Sağlık bilişimi ve hasta veri sistemlerine ilişkin bilgileri paylaşmak ve sınır ötesi bakım yolundaki hastalar için uygun veri paylaşımını desteklemenin yollarını düşünmek.

Hastalara Bilgi ve Tavsiye

Amaç

Tıbbi tedavi için Türkiye’ye seyahat eden Birleşik Krallık’taki hastalara rehberlik konusunda nasıl birlikte çalışabileceğimizi araştırıyoruz.

Sağlık hizmetleriyle ilgili Birleşik Krallık Reklam Standartları hakkında bilgi paylaşmak.

Klinik Yuvarlak Masa

Amaç

Birleşik Krallık ve Türk Klinik kurumları arasında, ‘seyahat için uygun’ zamanlar ve bakım sonrası da dahil olmak üzere, sınır ötesi sağlık hizmetlerinde hasta sonuçlarının nasıl en üst düzeye çıkarılacağına ilişkin tartışma.

Sağlık Hizmetleri ve Sigorta

Amaç

Türk Sağlık Bakanlığı yetkililerinin komplikasyon sigortası ve bu sigortanın Birleşik Krallık’taki hastalar için şu anda nasıl çalıştığına ilişkin sunum ve güncelleme yapması.

Tıbbi amaçlarla yurtdışına seyahat eden hastaların en iyi şekilde nasıl sigortalanabileceği konusunda Birleşik Krallık sigorta sektörünün görüşlerini dinlemek

Sağlık Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı ve Hizmet Alımı

Amaç

Her iki taraf arasında ortak anlayışı kolaylaştırmak için Türkiye’nin PPP modeli ve öncelik alanları etrafında bir tartışma.

  • Birleşik Krallık Yatırım Ortamı – her iki taraf arasında ortak anlayışı kolaylaştırmak amacıyla Birleşik Krallık’ın sağlık alanındaki yatırım ortamı hakkında bir tartışma.

Sağlık ve Yaşam Bilimleri

Amaç

  • Ticarette gelecekteki işbirliği alanları için Birleşik Krallık ve Türkiye’nin önceliklerini tartışın.

Networking & B2G&Networking

Amaç

Üst düzey ve nitelikli iş toplantıları organize etmek ve işbirlikleri kurmak

Shopping Basket